Domov svaté Rodiny a jeho příznivci se v pondělí 10. listopadu 2014 v 18 hodin setkali v bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře, aby v den úmrtí své zakladatelky sestry Akvinely L. Loskotové zavzpomínali na její dílo ve prospěch dětí a dospělých s mentálním postižením. Při vzpomínkové slavnosti  celebroval za sestru Akvinelu mši svatou převor  P. Prokop Siostrzonek a poté zazněl varhanní koncert duchovní hudby v podání místního varhaníka Marka Čihaře. Pro účastníky večera bylo na závěr připraveno malé pohoštění před bazilikou. Při této příležitosti byla prezentována publikace Probouzet lidskost, sestavená z autobiografického rozhovoru sestry Akvinely s Marií Šandovou a dalších vzpomínek lidí, kteří s ní spolupracovali. Celý večer proběhl v příjemné podzimní atmosféře. Vedle nejbližších spolupracovníků a přátel sestry Akvinely se večera zúčastnila i starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková. Na sestru vzpomínali i její "děti", klienti našeho Domova. Domov svaté Rodiny by rád poděkoval za podporu materiální i duchovní Benediktinskému arciopatství a firmě Intercatering. Za krásné fotografie vděčí Janě Filkové.

 

IMG 9873 corr

logoNadacelogodfDMS pantonet-mobile-logoprahapraha 3praha6apssmpsvwedos logoacpcargogroup-logo-cargopraguelogo zapojim se  BPS RGBfond pomoci minivizual 65mmKB Praha 7 Praha 8 Praha 11 Praha 13LMC small logo RGBoriginalTV Noe
 

charita praha

dms