Domov svaté Rodiny spolu se spolkem Přátel domova pořádal jako tradičně každý rok děkovnou pouť, tentokrát na poutní místo Kostelní Vydří na Vysočině. Poutě se zúčastnili klienti DsR s doprovody rodičů, rodinných příslušníků, zaměstnanců a dalších přátel Domova. Přijela i malá skupinka od školských sester z Kardašovy Řečice. Poutní mše svatá uprostřed májově rozkvetlé krajiny byla obětována za dílo, započaté sestrou Akvinelou a které, s pomocí Boží a lidí dobré vůle, stále pokračuje. Mši celebroval karmelitán P. Norbert Žuška a v předvečer svatodušních svátků v promluvě zdůraznil největší dar Ducha svatého, kterým je láska - hybná síla  a základ našeho snažení v práci v Domově. Zaměstnanci a klienti doprovodili slavení eucharistie hrou na kytary a zpěvem rytmických písní. Přítomní mohli svůj vděk s prosbou o společné potřeby projevit při přímluvných modlitbách.
Po slavení eucharistie byl prostor pro soukromou adoraci, nákup knih v prodejně Karmelitánského nakladatelství a procházce po okolí poutního areálu. Na společný oběd jsme jeli do Dačic, kde se o naše tělesná dobra postarali v restauraci U Šuláků a prohlédli jsme si zámecký park. Poté jsme navštívili renesanční perlu Moravy město Telč. I přes částečně deštivé počasí si účastníci poutě odnesli pěkné zážitky a pocit sounáležitosti s díkuvzdáním v srdci za všechny dary hmotné i duchovní, které Domov svaté Rodiny za uplynulý rok obdržel.
Děkujeme všem pomocníkům, kteří pomáhali s invalidními vozíky a byli k ruce klientům, včetně pana řidiče. Naše poděkování patří také spolku Přátel domova za finanční zajištění celé poutě.
(Tomáš Biňovec)

DSC00566

DSC00502

DSC00519

DSC 1301

logoNadacelogodfDMS pantonet-mobile-logoprahapraha 3praha6apssmpsvwedos logoacpcargogroup-logo-cargopraguelogo zapojim se  BPS RGBfond pomoci minivizual 65mmKB Praha 7 Praha 8 Praha 11 Praha 13LMC small logo RGBoriginalTV Noe
 

charita praha

dms