Domov svaté Rodiny využívá vícezdrojové financování, kde významnou úlohu zaujímají dary jak firemních, tak individuálních dárců, municipální granty a další grantové a dotační tituly.  V roce  2016 jsme prostřednictvím Kongregace Školských sester de Notre Dame obdrželi dar z dědictví paní Věry Šedivkové, který významně přispěje na zakoupení nového vozidla pro převoz zejména imobilních klientů. Nadace sestry Akvinely nám umožnila v roce 2016 vybudovat chladící a mrazící box, který je nám velkou pomocí při uchování darů z potravinové banky a z Národní potravinové sbírky.  Pro naše klienty jsme z darů pořídili plošinovou a závěsnou váhu, sprchovací křeslo, interaktivní tabuli,  a došlo i na další obnovu vybavení, která by bez dárcovství nebyla možná. Byli jsme úspěšní i při získání grantu na stavbu hřiště pro klienty v areálu Domova v Liboci,  jehož stavbu zahájíme na jaře roku 2017. Významné částky jsme v letošním roce investovali i na opravy a údržbu našich nemovitostí. Bez pomoci dárců by se neobešla realizace terapií, zejména canisterapie, terapeutických dílen, tréninku paměti a zácvikového pracoviště Kavárny u svaté Rodiny na Petřinách. Dárci se podíleli na odměnách pracovníků za celoroční práci.

Velmi si vážíme náklonnosti a velkorysosti našich dárců – DĚKUJEME.

Seznam dárců:        

Fyzické osoby:

Bartošková Z., Bártová E., Bažant V., Benda F., Biňovec T., Boušová E., Brachtl M., Cinková K., Danihelka J., Domkář K., Dopita P., Feist J., Feistová E., Feixová E., Freitagová L., Fürst I., Gonsorčík Z., Grec V., Gregor I.,  Hášová E., Hejlová A., Hofler O., Holfeuer A., Holý F., Hošek M., Hronek I., Hrůza M., Chmelíř J., Chytrý V., ,Ivanko K., Jirsa V., Kabelka R.,  Knob V., Kobeda R., Košťálová H., Kotlabová J., Kousalová I., Krmaš A., Krýcha D., Krýchová J., Kupcová J., Laboutka A., Leitgeb J., Lovecký J., Loukotová J., Macháčková H., Macháčková I., Málek V., Mareš P., Marešová M., Mašek P., Meduna J., Mičunda P., Minaříková V.,  Münzberger J., Navrátilová R., Nováková L., Novická Z., Novotná M.,     Orel F., Panáčková L., Panáčková M., Peška Z., Petkevič V., Pokorná B., Presslerová J., Prkna V., Procházková L., Proietto R., Prokop J., Psottová K., Rajbr T.,Rejchel F.,  Rohlenová J., Roskovec V., Salcman I., Sladká A., Straka R., Sukup S., Sýkora P.,  Szwanczar A., Šedivková V., Šenkyřík L., Šimůnková M., Šroller Vít., Šťastná J., Švehla A., Švehlová J.H., Švehlová A., Talpa P.,  Tomek A.,  Umlášek P., Vagenknecht J., Vágner F., Vachová-Folprechtová H., Vildová L., Vlach J., Vohralík J., Vorlová M., Zapletal P.,    Zemek P.

Poděkování náleží také všem anonymním dárcům.

 

Dotace a granty:

Městská část Praha 6

Městská část Praha 7

Městská část Praha 8

Městská část Praha 11

Městská část Praha 13

Městská část Praha Dubeč

MHMP

Nadace, velvyslanectví, církevní a státní organizace:

 

Arcibiskupství pražské,  Arcidiecézní charita Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Řím. kat. duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích, Farní sbor Českobratrské církve evangelické Praha-Vinohrady, IWAP - mezinárodní asociace žen v Praze, Gymnázium Českolipská, Praha 9, Nadace Charty 77 – KONTO BARIĚRY, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadace sestry Akvinely, Nadační fond Šestý smysl, Kongregace Školských sester de Notre Dame, Římskokatolická farnost u kostela sv. Fabiána a Šebestiána Praha-Liboc, Velvyslanectví Azerbajdžánské republiky, Velvyslanectví Filipínské republiky, Velvyslanectví Spojených Států Mexiko, Přátelé domova, z.s., MŠ a ZŠ Bílá, Praha 6,   

Právnické. Osoby:

Aleš Jerie, AV 19, s.r.o., Břevnovská lékárna, Cargo Prague s.r.o., COOPER PRESS, s.r.o., FLUX, spol. s.r.o., Ecoplast, spol. s.r.o.,IN CATERING, s.r.o., Letiště Praha, a.s., OPO Bohemia, s.r.o., PRAGOFAS, s.r.o., T- Mobile Czech Republic, a.s., VAS, v.o.s.  

 

Spolupracující osoby a organizace:

Arcibiskupství pražské

Arcidiecézní charita Praha

Armáda spásy

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Atelier Kaštan

A+R System, architektonická kancelář 

Benediktinské arciopatství v Břevnově

Benediktus, z.s.

Bouma Dominik

Břevnovská lékárna

Byznys pro společnost, z.s.

Česká biskupská konference (Jiří Uher)

DATACENTRUM systems & consulting, a.s.

Dentimed s. r. o.

Dílna Gawain, z.s.

Domov sv. Karla Boromejského, Praha - Řepy

DOZP Sulická, Praha 4

Farmářské trhy - Praha 6

Filková Jana

FOSA o.p.s. (Podporované zaměstnávání Formika)

Františkánky Misionářky Nejsvětějšího Srdce, Praha - Radotín

GGArt (Zlatka Bartošková, Jana Zechmeistrová)

Gymnázium Českolipská, Praha 9

Gymnázium Nad Alejí, Praha 6

HOZA Q, spol. s r.o.

IN CATERING, s r.o.

Interier Vysočina, s.r.o.

IWAP - The International Women’s Association of Prague

JABOK - VOŠ sociálně pedagogická a teologická

Katolický týdeník

Kaufland, Praha 6 - Podbaba

Klípová Eva

Komerční banka, a.s.

Komunitní centrum  sv. Prokopa, Praha 15 – Butovice

Kongregace Školských sester de Notre Dame

Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Kopecká Marta

Kopecký Petr

KynclMichal

Letiště Praha, a.s.

Loukotová  Jaroslava

Manželé Proietto (CH)

Meduna Jaromír

Meyra ČR, s.r.o.

Muzička (cimbálová muzika)

Nadace sestry Akvinely

Nadace KB  Jistota

Nadační fond Šestý smysl

Nakladatelství UMÚN

Nosková Markéta

Novák David

Ordinace Optima, s.r.o.

Organizační kancelář Praha, s.r.o.

Počítačový klub Zelený pták, Praha - Kunratice

Potravinová banka Praha, z.s.

RG4 (country kapela)

Rotary club

Rovinelli Ferrante

Řím. kat. duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha  Praha - Dejvice

Řím.kat. farnost u kostela sv. Fabiána a Šebestiána Praha – Liboc

Řím.kat. farnost u kostela sv. Františka Praha – Chodov (Komunitní centrum M. Terezy)

Řím.kat. farnost Bílovice

Řím. kat. farnost u kostela sv. Markéty v Praze-Břevnově

Řím. kat. farnostRoztoky u Prahy

SCA Hygiene Products, s.r.o.

Schicker Jan, Q-Art

SNEO, a.s.

Společnost přátel lidí s mentálním postižením - SPMP 

Spolek českých betlémářů

Stará Garda – Senior klub AKC ČR

Špráchalová Kamila

Švehla Antonín s rodinou

Tecum s. r. o.

T-Mobile Czech Republic a.s.

Tchibo Coffee Services CR spol. s r.o. (Pavel Šťastný)

ÚMČ Praha 6 (časopis Šestka)

Wedos internet, a.s 

Vinařství Straka

Vlk kardinál Miloslav

Zahrada Kladno, poskytovatel soc. služeb

Zajíc Petr software

Zikmund Lukáš (UVT)

ZŠ Petřiny – Sever, Praha 6

ZŠS Rooseveltova, Praha 6

logoNadacelogodfDMS pantonet-mobile-logoprahapraha 3praha6apssmpsvwedos logoacpcargogroup-logo-cargopraguelogo zapojim se  BPS RGBfond pomoci minivizual 65mmKB Praha 7 Praha 8 Praha 11 Praha 13LMC small logo RGBoriginalTV Noe
 

charita praha

dms