Projekt památníku sestry Akvinely L. Loskotové k nedožitým 90. narozeninám

Z iniciativy občanů a rodáků z obce Vřesník u Želivi pod vedením paní Jaroslavy Loukotové vzešel návrh postavit v obci památník zakladatelce Domova svaté Rodiny v Praze sestře Akvinele L. Loskotové jako významné rodačce.

Památník byl navržen jako opracovaný žulový kámen s mosaznou deskou, na které je foto a text s připomínkou základních dat o naší zakladatelce a stojí na obecním pozemku u kapličky naproti kříži. Realizace a grafického ztvárnění se ujal grafik Jan Schicker. S instalací mu v květnu 2013 pomáhali místní občané.

Památník byl slavnostně odhalen při pouti 15. června 2013 pro rodáky a přátele Domova svaté Rodiny. Odhalení po mši svaté se symbolicky ujala rodná sestra s. Akvinely paní Anežka Burdová. Následoval kulturní program a pohoštění pro všechny poutníky.

Na projektu se finančně podílela Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, Městská část Prahy 6 prostřednictvím paní starostky Ing. Marie Kousalíkové a přispěla na něj také obec Želiv díky panu starostovi Karlu Chmelovi. Na poutní slavnost přispěli prací a dary místní sbor dobrovolných hasičů a soukromí dárci. Všem patří velký dík, zvláště paní J. Loukotové za organizaci celé slavnosti.

Slavnostního požehnání a odhalení památníku se zúčastnilo asi 400 rodáků, přátel Domova svaté Rodiny včetně klientů, řádových sester z Kongregace školských sester de Notre Dame, ústavních činitelů, zástupců kraje a samosprávy.

Sestra Akvinela se tak symbolicky vrátila do své rodné obce a její památník u obecní kapličky je pro nás znamením při putování časem ke kořenům jejího odkazu starat se s láskou o nejpotřebnější lidi.

 

Dokumenty

obcane_Vresnik.jpgdopis_Zeliv.jpg

logoNadacelogodfDMS pantonet-mobile-logoprahapraha 3praha6apssmpsvwedos logoacpcargogroup-logo-cargopraguelogo zapojim se  BPS RGBfond pomoci minivizual 65mmKB Praha 7 Praha 8 Praha 11 Praha 13LMC small logo RGBoriginalTV Noe
 

charita praha

dms