Rekonstrukce objektu Domova na Petřinách

Domov svaté Rodiny bude navždy neodmyslitelně spjatý se jménem své zakladatelky a dlouholeté ředitelky sestry Akvinely Ludmily Loskotové z kongregace školských sester de Notre Dame. Díky sestře Akvinele se podařilo v roce 1991 vybudovat první charitní domov v Praze s celoroční péčí o osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Po téměř dvaceti letech provozu, potřeboval objekt na Petřinách stavební a dispoziční úpravy. Ty měly zajistit splnění současných požadavků na rozsah a standard poskytovaných služeb, což bylo za tehdejšího stavu obtížné. V minulosti byly pokoje klientů vícelůžkové, často z dispozičních důvodů průchozí. Provozní zázemí budovy bylo prostorově stísněné a docházelo ke křížení provozů. Rekonstrukci vyžadovala kuchyně a prádelna, doplnit bylo třeba šatny a sociální zázemí pro zaměstnance. Vnější plášť budovy byl kompletně opraven i z hlediska splnění nároků na snížení energetické náročnosti provozu.

Cílem navržených úprav byla celková rekonstrukce a rozšíření tehdejšího objektu Domova svaté Rodiny. Plánovaná změna probíhala v několika etapách. Díky investici do samotného stavebně-architektonického řešení stavby a infrastruktury bylo možné následně rozšířit ubytovací kapacitu i zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Kapacita byla navýšena o 7 míst. Nově vzniklé prostory se využívají k arte a muzikoterapiím, masážím a k volnočasovým aktivitám klientů ( přednášky, kurzy, domácí kino).

Rekonstrukce Domova svaté Rodiny na Petřinách byla dokončena firmou VW Wachal, a.s. Kroměříž v lednu 2012. Nově zrekonstruovaný dům byl požehnán Mons. Karlem Herbstem, pomocným biskupem pražským 7. března 2012 za účasti obyvatel domu i řady hostí.

Poděkování

Všem příznivcům a přátelům Domova, kteří nás během rekonstrukce podporovali, ať už finančně, materiálně, morálně či duchovně, upřímně děkujeme.

Poděkování patří i všem pravidelným i nepravidelným dárcům, kteří provoz Domova stále podporují.

Dárcovské konto: 10006-242242061/0100

1.png2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg25.jpg24.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg32.jpg

logoNadacelogodfDMS pantonet-mobile-logoprahapraha 3praha6apssmpsvwedos logoacpcargogroup-logo-cargopraguelogo zapojim se  BPS RGBfond pomoci minivizual 65mmKB Praha 7 Praha 8 Praha 11 Praha 13LMC small logo RGBoriginalTV Noe
 

charita praha

dms