Úhrada nákladů za poskytování sociálních služeb v DSR je stanovena v souladu s ustanovením § 73 až 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Ubytování

Výše úhrady za poskytnutí ubytování, která zahrnuje provozní náklady související s poskytnutím ubytování, úklidem, praním, žehlením a drobnými opravami ložního prádla, činí denně na jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji 170,- Kč a v jednolůžkovém pokoji 200,- Kč. Při pobytu mimo DSR se nevrací úhrada za ubytování.

Stravování

Výše úhrady za celodenní stravu, odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel, přesnídávky (ovocné nápoje, koktejly apod.), svačiny (ovoce, zelenina, salát, jogurt apod.) a pitného režimu, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy, činí denně na jednu osobu 160,- Kč. Při předem oznámeném pobytu mimo DSR se vrací stravné bez režijních nákladů.

Úhrada za péči

Příspěvek na péči, přiznaný ve výši odpovídající zdravotnímu stavu a stupni závislosti klienta na pomoci jiné osoby, náleží v celé výši DSR. Při pobytu klienta mimo DSR během celého kalendářního měsíce nebo 30 po sobě následujících dnů  je příspěvek na péči vrácen.

Klient hradí doplatky za léky, léčivé přípravky a zdravotní materiál, které jsou předepsané nebo doporučené ošetřujícím lékařem. Doplatky jsou klientovi předepisovány k úhradě.

logoNadacelogodfDMS pantonet-mobile-logoprahapraha 3praha6apssmpsvwedos logoacpcargogroup-logo-cargopraguelogo zapojim se  BPS RGBfond pomoci minivizual 65mmKB Praha 7 Praha 8 Praha 11 Praha 13LMC small logo RGBoriginalTV Noe
 

charita praha

dms