Pro zájemce o službu

V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici, která vám podá veškeré informace nutné k podání žádosti. Můžete si také domluvit nezávaznou osobní návštěvu. Žádost o poskytnutí sociální služby je možné si stáhnout v elektronické podobě z našich www-stránek, nebo osobně vyzvednout v DSR. Součástí žádosti je lékařem potvrzené - Vyjádření o zdravotním stavu žadatele. Po doručení vyplněných formulářů Vás sociální pracovnice bude kontaktovat a domluvíte se na dalším postupu.

Kontakt: sociální pracovnice tel.: 235 002 534, mob.: 734 435 106,  605824640 (st, čt, pá) E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jednání se zájemcem o službu

Zájemci o sociální službu v Domově svaté Rodiny (dále DSR) se mohou seznámit s formou a podmínkami poskytování nabízených služeb prostřednictvím osobní návštěvy, internetu, výročních zpráv a dalších informačních materiálů.

Proces seznamování se službami řídí sociální pracovnice, která od zájemce zjistí všechny potřebné informace. Je-li zřejmé, že klient odpovídá cílové skupině DSR, předá sociální pracovnice zájemci o službu k vyplnění Žádost o přijetí do Domova svaté Rodiny.

V případě uvolnění kapacity proběhne výběr (ze seznamu žádostí) případného vhodného kandidáta za účasti ředitele a sociální pracovnice. Sociální pracovnice následně osloví samotného kandidáta nebo jeho zákonného zástupce. Pokud zájem o sociální službu ze strany kandidáta stále trvá, domluví s ním sociální pracovnice schůzku v jeho domácím prostředí. Této schůzky se kromě sociální pracovnice účastní také vedoucí individuálního plánování a vedoucí přímé péče. Tato schůzka slouží k mapování dovedností a potřeb zájemce o pobyt v DSR.

Zájemce o službu je dále seznámen s formami nabízených služeb a s podmínkami jejich poskytování (poslání, cíle, principy poskytovaných služeb, nabídka služeb a jejich cena, tj. úhrada za pobyt, nabídka fakultativních služeb, práva a povinnosti klientů a jejich opatrovníků).

V případě oboustranné dohody je zájemce o službu pozván sociální pracovnicí k osobnímu setkání v DSR. Za DSR se setkání zúčastní sociální pracovnice, vedoucí individuálního plánování, vedoucí domu, klíčový pracovník a zdravotní sestra. Zájemce o službu je informován o provozních podmínkách v DSR, např. denní režim, aktivity DSR, role jednotlivých zaměstnanců při poskytování sociálních služeb. Při tomto setkání také dochází k rozšíření informací o budoucím klientovi.

Klient na tuto schůzku přinese tyto zdravotní dokumenty:

  • vyjádření ošetřujícího lékaře (tiskopis DSR)
  • tiskopis z psychologického vyšetření.

Na této schůzce jsou získávány nejdůležitější informace o klientovi, na jejichž základě je vedoucím individuálního plánování a klíčovým pracovníkem vytvořen profil klienta a jsou zmapovány jeho potřeby a cíle.

Je zde možnost dohodnout oboustranně lhůtu na rozmyšlení. Pokud dojde k dohodě o nástupu do DSR, obdrží zájemce návrh smlouvy, Vnitřní pravidla DSR, seznam doporučených osobních věcí a seznam dokladů, jejichž kopie má dodat do DSR před podpisem smlouvy (rodný list, občanský průkaz, listina o ustanovení opatrovníka - právní způsobilost zájemce, rozhodnutí o důchodu, rozhodnutí o příspěvku na péči, potvrzení dalších příjmů, přiznání výhod – TP, ZTP, ZTP/P)

Konečné rozhodnutí o přijetí do DSR vydává ředitel. DSR má právo odmítnout uzavření smlouvy o poskytování služby sociální péče z důvodů stanovených zákonem O sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že není se zájemcem uzavřena smlouva o poskytnutí sociálních služeb z důvodu, že DSR nemá volnou kapacitu, vede sociální pracovnice DSR evidenci žadatelů a v případě uvolnění kapacity neprodleně informuje vhodné kandidáty.

logoNadacelogodfDMS pantonet-mobile-logoprahapraha 3praha6apssmpsvwedos logoacpcargogroup-logo-cargopraguelogo zapojim se  BPS RGBfond pomoci minivizual 65mmKB Praha 7 Praha 8 Praha 11 Praha 13LMC small logo RGBoriginalTV Noe
 

charita praha

dms