Poskytované služby:

DSR poskytuje svým klientům tyto základní činnosti:

  • poskytování stravy
  • poskytování ubytování
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

DSR při poskytování výše uvedených služeb vychází z osobních cílů, potřeb a schopností klienta.

Osobní cíle a potřeby klienta jsou průběžně vyhodnocovány a aktualizovány při týmových setkáních nad individuálním plánem.

Stravování

Strava v DSR je přizpůsobena svým složením a úpravou zdravotnímu stavu klienta. Dietní stravování stanoví lékař. Klient má právo se svobodně rozhodnout, zda bude odebírat lékařem stanovenou dietu či ne.

Strava se podává v obou objektech obvykle v jídelně. Pokud to zdravotní stav klienta vyžaduje, stravu je možno podat na lůžku.

V Domečku se klienti podílejí na přípravě stravy sami nebo s podporou asistenta. Zde se připravená strava také servíruje.

Odpolední káva, cukrovinky a jiné pochutiny nejsou zahrnuté v celodenní stravě. Klient si je v případě potřeby pořizuje na vlastní náklady.

Ubytování

Klienti Domova bydlí v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem. Klient si může na vlastní náklady pokoj dovybavit a vyzdobit dle vlastního přání.

Vzdělávací a aktivizační činnosti

S ohledem na zdravotní stav klienta, jeho specifická přání a možnosti je týmově vypracován roční individuální plán klienta. Zaměřuje se zejména na co možná největší uchování jeho schopností a aktivitu. Plán je minimálně jednou ročně týmově vyhodnocován a aktualizován. V případě potřeby se operativně upravuje. Pracovní tým tvoří klient, koordinátor plánování, zástupce zdravotního úseku, sociální pracovnice, klíčový pracovník, případně další osoby, které měly v plánu svou roli.

Sociálně terapeutické činnosti

Klienti mají možnost navštěvovat terapeutické dílny DSR.

Pokud klienti vypomáhají v provozu DSR a nejedná se o pracovní činnosti s terapeutem, je s nimi sepsána dohoda o pracovní činnosti.

Pokud klient projeví zájem o pracovní činnost mimo DSR, může využít návazných služeb některé z or/ganizací, které tuto službu nabízejí.

logoNadacelogodfDMS pantonet-mobile-logoprahapraha 3praha6apssmpsvwedos logoacpcargogroup-logo-cargopraguelogo zapojim se  BPS RGBfond pomoci minivizual 65mmKB Praha 7 Praha 8 Praha 11 Praha 13LMC small logo RGBoriginalTV Noe
 

charita praha

dms